Designa din studentskylt nu!

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller insamling och användning av personuppgifter på sveastudent.se (”webbplatsen”). Här får du bland annat information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har. Nordic Studentevent AB, organisationsnummer: 559136-7700  (”Sveastudent” eller ”vi”) är ansvariga för behandlingen och kan kontaktas vid frågor.

Kontaktuppgifter till oss är följande:
Nordic Studentevent AB, Slottsgatan 25B, 703 61 Örebro.
Sveastudent dataskyddsombud kan kontaktas på: info@sveastudent.se

2. Varför samlar vi in personuppgifter och vilka slags uppgifter samlar vi in?

Nedan har vi tagit fram en översikt över vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad vi använder dem till. Vi anger också vår grund för behandlingen i de olika fallen:

Ingående och fullgörande av avtal:
Vid köp av någon av våra produkter registrerar vi namn, telefonnummer, betalningsinformation, vilken typ av vara eller tjänst du har köpt och när du köpte den samt eventuell leveransinformation. Om varan ska skickas till dig registrerar vi även en leveransadress. Dessutom kan vi också behandla information om returer.

Kundservice:
Beroende av vad frågan gäller och vilken kanal du använder för att kontakta oss (telefon, chatt eller mail) behöver vi veta vem du är, vilken produkt du har köpt, din adress och/eller ditt telefonnummer. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att hjälpa dig, dessa är t.ex. namn, köphistorik och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer). Vi har gjort den bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att svara på dina frågor så relevant och precist som möjligt och att vårt intresse i denna behandling väger tyngre än skyddet för dina personuppgifter när du tar kontakt med oss och efterfrågar tjänsten.

Personligt anpassad information på nätet:
Sveastudent vill kunna anpassa sin marknadsföring och information till dig som kund på bästa möjliga vis.

När du är inne på våra domäner har vi ett berättigat intresse av att marknadsföra produkter som motsvarar de produkter som vår relation till dig bygger på, och enligt vår bedömning överväger detta intresse eventuella olägenheter för dig. För direkt marknadsföring via e-post och sms m.m. kommer vi att inhämta ditt samtycke.

Direktmarknadsföring:
Marknadsföringskampanjer. Informationen vi mottar kan vara sannolikhetsbaserad, till exempel den sannolika storleken på ditt hushåll och din sannolika ålder. Du kan komma att få marknadsföring baserad på denna profil.

Elektronisk marknadsföring:
Bara om du uttryckligen har samtyckt till det kommer vi att använda oss av dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och information om våra produkter till dig. Vi använder i sådana fall den information vi har om dina tidigare köp för att kunna ge dig erbjudanden som vi tror att du är intresserad av. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller genom att ändra inställningarna avseende samtycke på din sida.

Marknadsundersökningar och kampanjer:
Endast om du uttryckligen samtycker till att delta i en undersökning, kampanj eller liknande på webbplatsen och beroende av vad som efterfrågas i den enskilda kampanjen eller användarundersökningen lagrar vi personuppgifter som namn, adress och/eller telefonnummer, kön, födelsedatum, intressen osv.

Vidareutveckling av tjänster och säker drift:
För att kunna vidareutveckla våra tjänster och driva vår webbplats på ett bra och ansvarsfullt sätt behöver vi bland annat kunna producera statistik om sådant som trafik, köp och användarbeteenden på webbplatsen. Vi kan också behöva skaffa oss kunskap om bedrägerier samt vidta åtgärder för att förhindra detta. Utöver detta kommer vi i detta sammanhang vid enstaka tillfällen använda oss av personuppgifter för att testa våra system. Vi kommer så långt det är möjligt att använda oss av aggregerad data för dessa ändamål.

Enligt vår bedömning har vi ett berättigat intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster och av att göra driften av vår webbplats säker och den begränsade behandling av dina personuppgifter som detta intresse medför bedöms väga tyngre än eventuella olägenheter för dig som användare.

Informationsinsamling med hjälp av informationskapslar (cookies) beskrivs utförligare i kapitel 4 nedan.

3. Överföring till land utanför EU/EES

Om Sveastudent använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES säkerställer vi att behandlingen sker enligt ett skydd motsvarande det som gäller inom EU/EES, till exempel genom användning av EU:s standardavtal, Privacy Shield vad gäller USA eller annan motsvarande reglering.

4. Användning av cookies osv.

Vi använder så kallade cookies (kakor) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En cookie är en textfil som vid besök på eller vid interaktion med en webbplats läggs till i din webbläsares internminne.

Du har möjlighet att förhindra att sådana cookies placeras i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera osv.) är inställda på att acceptera cookies automatiskt, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att cookies inte accepteras. Nackdelen med att avaktivera cookies i din webbläsare är att webbplatsen inte kommer att fungera optimalt. Anledningen är att syftet med de flesta cookies vi använder är att säkerställa just webbplatsens funktionalitet, till exempel att webbplatsen ska kunna komma ihåg vad du har lagt i varukorgen.

Förutom cookies använder vi också andra verktyg såsom t.ex. [Google Analytics, Google AdWords,] för att inhämta information om din IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, din bredbandsleverantör, ditt operativsystem, datum och tid för besöket på webbplatsen samt viss information om hur du navigerar på sidan.

Denna information använder vi för att analysera beteenden så att vi kan göra webbplatsen mer användarvänlig.

5. Lagringstid

Dina personuppgifter knutna till köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna. Om vi inte behöver uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel i förhållande till bokföringslagen.

Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke som grund för behandlingen raderas om du tar tillbaka ditt samtycke.

I stället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera dem för att uppgifterna ska kunna användas för historiska, analytiska och andra legitima kommersiella ändamål. Med anonymisering menas att alla kännetecken som identifierar eller potentiellt kan identifiera en person tas bort så att uppgifterna inte längre utgör personuppgifter.

6. Dina rättigheter

Sveastudent värdesätter dina synpunkter. Här kan du se dina vid var tid gällande rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss.

Ta tillbaka samtycke:
Om du har gett ditt samtycke till att ta emot varu- och tjänsteerbjudanden från oss kan du när som helst ta tillbaka detta samtycke. Vi har ordnat så att du enkelt kan frånsäga dig denna typ av erbjudanden i varje meddelande från oss. Du kan också ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kundservice. För det fall behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett samtycke från dig har du också rätt att närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till den behandlingen. Sveastudent kommer i så falla upphöra att behandla dessa personuppgifter. Notera dock att detta kan innebära att Sveastudent inte längre har möjlighet att förse dig med vissa tjänster.

Begäran om insyn:
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.

Begäran om rättelse eller radering:
Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi raderar personuppgifter. Vi tillmötesgår begäranden om radering av personuppgifter i största möjliga mån, dock inte om det finns tungt vägande skäl för att inte radera dem, till exempel om vi måste spara uppgifterna av dokumentationsskäl. Många uppgifter kan du radera själv. Du kan till exempel när som helst radera din profil hos oss.

Dataportabilitet:
Du har rätt till dataportabilitet för personuppgifter du själv har tillhandahållit och vars behandling b.la. grundar sig på ditt samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att ingå köpeavtalet med dig.
Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas samt att invända mot delar av behandlingen av dina personuppgifter.
För att utöva dina rättigheterkan du kontakta vår kundservice. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt men normalt senast inom 30 dagar.
Vi kommer att be dig att bekräfta din identitet eller att uppge ytterligare information innan vi fullföljer dina förfrågningar enligt ovan. Detta gör vi för att vara säkra på att vi endast ger dig – och inte någon annan som uppger sig för att vara du – tillgång till dina personuppgifter.

Klaga till tillsynsmyndigheten:
Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har klagomål kan du även kontakta Integritetskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

6. Dina rättigheter

Vi kan komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy, till exempel som en följd av att vi gör ändringar i webbplatsens uppbyggnad eller funktionalitet. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta på webbplatsen och/eller genom att kontakta dig på lämpligt vis.

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här! OBS. 14 DAGARS ÅNGERRÄTT, EFTER DETTA TAR VI UT EN AVBOKNINGSAVGIFT.

Läs mer om vår integritetspolicy här

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här!

Läs mer om vår integritetspolicy här

SÄKERHET

För oss på Sveastudent är säkerheten på studentflaken det allra viktigaste. Vi vill att er studentdag ska vara så säker och trygg som det bara går. För att göra det så säkert som det bara går måste ni ha minst en flakvärd. Flakvärden  får inte delta i firandet och bör vara över 25 år. 

Vi följer dessa regler från transportstyrelsen:

REGLER & VILLKOR

Ni i klassen bör känna till och följa våra regler och villkor. Skulle det vara så att ni bryter mot våra regler och villkor så kan er flakvärd avslutas av chauffören.  Våra fordon är antingen lastbilar eller traktorer så vi kan inte garantera vilket typ av fordon ni får.

STUDENTFLAK

PYNTNING

FLAKVÄRD

Vi har som krav att ni ordnar minst en flakvärd. Detta för er egna säkerhet och för att det är ett krav på vissa orter.

LJUDPAKET

Ljudet finns monterat och klart när ert flak anländer. Vi monterar ljudet på en angiven plats så det är viktigt att ni följer detta om ni fixar eget studentflak.

BETALNING OCH ÅNGERRÄTT

Klicka här för att komma till ångerblanketten från konsumentverket. 

VANLIGA FRÅGOR

Vart levererar ni studentflak och ljudpaket?
Vi finns på ett antal orter i mellansverige. Vi kan mot förfrågan även leverera studentflak och ljud på andra orter.

Dessa orter levererar vi alltid studentflak och ljudpaket:

Vad ingår vid bokning av studentflak?
I priset ingår polistillstånd, färdväg, chaufför, bensin, städning och eventuell bokat ljudpaket.

Måste man ha flakvärd?
Ja det är obligatoriskt. Helst ska ni ha en fram och en bak på flaket. Denna ska helst vara över 25 år, vara nykter och inte delta i firandet. Hittar ni ingen som är över 25 år går det bra med någon yngre så länge denna är nykter och inte deltar i firandet. 

Kan man avboka studentflaket/ljudpaketet?
Ja inom 14 dagar kan man avboka sitt studentflak och/eller ljudpaket.  Ni avbokar genom att kontakta oss via mail eller telefon. Ni kan också använda ångerblanketten som konsumentverket tillhandahåller.

Vad händer om något går sönder?
Ni står för eventuella skador på studentflak eller ljudpaket.

Hur länge får man åka studentflak?
Vi följer polisens rekommendationer. Det är olika för varje stad. I vissa städer åker man endast ett varv och i andra städer åker man 1-2 timmar. Vi tar samma pris oavsett då vi fortfarande måste boka upp lastbil och ljud för minst en heldag. 

Har ni något avtal?
Ni godkänner vårt avtal när ni kryssar i rutan i bokningsformuläret. 

Vad får vi för studentflak när vi bokar ett?
I de flesta fallen får ni en lastbil men i några fall kan det även bli en traktor.

Vad är måtten på studentflaket, och hur stora skall lakanen vara?
Samtliga av våra lastbilar har oftast en bredd på 2-2,5m och en längd på 5-6m. Höjden på lakanen rekommenderar vi ca 2-2,4m.

Hur funkar det med montering av ljudpaket?
Bokar ni ljudpaket via oss så moterar vi det på morgonen på studentdagen. Detta görs på en bestämd tid och plats. Hyr ni inte flak av oss är det viktigt att er chaufför är informerad om tid och plats. Bokar ni allt via oss är det inget ni behöver tänka på.

Vem pyntar flaket?
Ni står själva för dekoreringen av flaket. Pytningen sker antingen kvällen innan eller på morgonen beroende på var flaket kommer ifrån.

Hur gammal måste man vara för att åka med på flaket?
Ingen bör vara under 16 år. Vi ser helst att alla är över 18 år då det ofta finns alkohol på flaket.

Utspringstider och platser när måste ni veta det?
Så fort ni får reda på detta vill vi att ni kontaktar oss med tid och plats.

Vad får man dricka på studentflaket?
Enligt lag så får den som är under 20 inte ha med sig starkare dryck än folköl.

Kan man få en bild på vårt studentflak?
Vi kan inte skicka bilder på studentflaket ni kommer åka med då de är ute på uppdrag då det inte är studenten. 

Vem är ansvarig på flaket?
Chauffören samt flakvärden tar ansvar för flaket och lastbilen. Chauffören är den som är högst ansvarig och kan avbryta flakfärden om ni inte sköter er.

Hur högt är flakets sidor?
Vi följer transportstyrelsen och polisens höjdkrav vilket medför att flakens sidor är minst 110 cm höga på alla bilar.

Hur många får man vara på studentflaket?
Ni får max vara det antal som ni bokat flak för.

Ingår musikanläggning i priset?
Nej, musikanläggningen är en tilläggstjänst och är helt valbart. Priset beror på anläggningens storlek och styrka.  Man kan hyra ljudanläggning separat.

Ljudanläggningen på studentflaket – hur funkar det?
Musiken spelas via tex en mobiltelefon som ni själva tar med. Vi föreslår att ni skapar en lista på Spotify som ni gemensamt i klassen är med och fyller på under läsåret, på så sätt är alla i klassen med och väljer musiken till studentflaket.  Ni kopplar in musiken genom en AUX ingång. Tänk på att vissa mobiler såsom de nyare iPhone behöver en adapter.

Behöver vi hyra ett elverk eller en generator själva?
I alla våra ljudpaket så ingår ett elverk.

Kan man ha egen DJ?
Det är ok att ha egen DJ på flaket, speciellt om man har eget ljud. Vill ni ha DJ på flaket men använda våra ljudpaket så ber vi er att kontakta oss så vi vet om det. 

Får någon annan än era chaufförer köra era lastbilar?
Nej, våra lastbilar körs av våra chaufförer.

 

HUR FUNKAR DET?

1. BOKNING

För de städer som anges i listan är det en bindande bokning. När det gäller övriga städer så blir det en bokningsförfrågan, vi återkommer till er med svar inom några arbetsdagar. Självklart är en bokningsförfrågan inte bindande utan just bara en fråga. Var gärna ute i god tid för att ni ska få just det studentflak ni önskar.

2. BETALNING

Vi skickar ut en faktura när er bokning är bekräftad. Vi anpassar fakturan efter klassens önskemål. Har klassen inget önskemål så skickas fakturan med 60 dagars förfallodatum. Vid bokning nära studenten skickas fakturan på 30 dagar. Betalningen skall alltid vara tillhanda innan studentdagen och senast sista april. 

3. ÅTERKOPPLING

För att studentflaket ska dyka upp rätt plats i rätt tid behöver ni kontakta oss med er utspringstid och plats som utspringet sker från. Detta bör ni göra så fort ni vet när ni fått mer info om ert utspring. Pyntning sker i samråd med oss och chaufför. Då vissa av våra chaufförer kommer från andra orter kan vi inte garantera att ni får pynta kvällen innan. Ljudet monteras oftast på en fast plats och ni blir tilldelade en tid för montering. Vi monterar oftast ljudet på morgonen på den dagen ni tar studenten. Ni blir upphämtade på den plats ni har utspring och avsläppta på samma plats efteråt, har ni andra önskemål så kontaktar ni oss med dessa.

 

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här! OBS. 14 DAGARS ÅNGERRÄTT, EFTER DETTA TAR VI UT EN AVBOKNINGSAVGIFT.

Läs mer om vår integritetspolicy här

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här! OBS. 14 DAGARS ÅNGERRÄTT, EFTER DETTA TAR VI UT EN AVBOKNINGSAVGIFT.

Läs mer om vår integritetspolicy här

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här!

Läs mer om vår integritetspolicy här

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här!

Läs mer om vår integritetspolicy här

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här!

Läs mer om vår integritetspolicy här

Mössdesignen sparas

 

Välj en storlek för att kunna lägga till mössan i varukorgen

Fördelar med DelikatessKungen

• Ekonomiskt riskfritt - Sälj först & betala sen

• Hög förtjänst - mellan 47-67 kr/st

• Fri frakt - inga dolda kostnader

• Smakprover, produktblad, beställningslistor och säljtips till alla deltagare

• App och säljsida att dela

• Support genom hela försäljningen

Säljexempel 25 deltagare

Se hur lite till ni behöver sälja för att tjäna ännu mer!

25 deltagare x 6 produkter = 8.550 kronor

25 deltagare x 8 produkter = 13.400 kronor

25 deltagare x 12 produkter = 21.100 kronor

25 deltagare x 24 produkter = 43.200 kronor

Se hur mycket ni kan tjäna

Produkter

Vi erbjuder noggrant utvalda kvalitetsprodukter som är lättsålda och eftersträvade. För oss är det viktigt att ni och konsumenterna känner sig nöjda och därför har vi satsat på kvalitet.

Läs mer om DelikatessKungens produkter

Vad andra har tjänat

Så här mycket pengar tjänar grupper hos oss:

Roma IF Hockey: 39 065 kr

Kalix Basket: 25 285 kr

Hässelby SK Fotboll: 24 440 kr

Balrog IBK Dam juniorer: 38 415 kr

Skidgymnasiet: 26 065 kr

Ängåsskolan, Orust: 26 845 kr

Åsebo Ridsällskap: 64 150 kr

IFK Ystad HK: 37 765 kr