Designa din studentskylt nu!

Köpvillkor

1. Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.sveastudent.se, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Nordic Studentevent AB, organisationsnummer 559136-7700 (”Sveastudent”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Sveastudent framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
Sveastudent står för trygg e-handel och följer de regler och föreskrifter som finns för distanshandel.

1.3
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Sveastudent accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Sveastudent förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4
Sveastudent reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Sveastudent har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Sveastudent naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Sveastudent fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Sveastudentansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.5
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Sveastudent eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Sveastudent.

3. Avtal & Beställning

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Sveastudent Integritetspolicy.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Sveastudent bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Sveastudent per e-post. Sveastudent uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Sveastudent kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Sveastudent. Om beställningen återkallas så kommer Sveastudent att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen. Leverans sker inom Sverige.

2.2

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

3. Kunduppgifter

3.1
I samband med beställning sparas de personuppgifter du anger såsom namn, kontaktinformation och adress i syfte att kunna utföra våra åtagande enligt beställningen.

3.2
Sparade personuppgifter kan komma att användas för kontakt via telefon, e-post, brev och SMS i marknadsföringssyfte.

3.3
Sparade personuppgifter hanteras enligt datainspektionens riktlinjer. Du har har när som helst rätt att begära utdrag eller ändring av registrerade uppgifter eller begära att dessa raderas. Detta gör du genom att skriftligen meddela SVEASTUDENT.

4. Priser, Avgifter & Betalning

4.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2
Du kan betala med faktura, Klarna Checkout och Swish. Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på internet. Genom att fylla i några enkla uppgifter identifierar du dig och du kan välja det betalningssätt som passar dig bäst. Betalningssätten som erbjuds är faktura, konto, kort, banköverföring och Klarna Direkt. Ibland erbjuds du att betala med någon av Klarnas kampanjer som kan variera från tillfälle till tillfälle. Med Swish betalar du din order enkelt och smidigt med bara ett klick.

4.3
Sveastudent har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Sveastudent. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Sveastudent eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Sveastudent förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

5. Leverans & Transport

5.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten.

5.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår på den aktuella varusidan på Sajten.

5.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

6. Ångerrätt

6.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Sveastudent detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)
varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Detta gäller våra studentskyltar, champagneglas med gravyr och studentmössor.

(b)
varor med bruten försegling som inte är i säljbart skick.

6.3
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

6.4
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Sveastudent. Det ska innehålla ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram ( https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett ).

6.5
Vid utövande av ångerrätten ansvarar du för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Sveastudent. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Sveastudent enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten.

6.6
När Du ångrar ditt köp betalar Sveastudent tillbaka det belopp som Du betalat för varan. På det belopp som ska återbetalas har Sveastudent rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.7
Sveastudent betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Sveastudent tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Sveastudent får dock vänta med återbetalningen tills Sveastudent tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

7. Garanti & Reklamation

7.1
Vissa av Sveastudent varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

7.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Sveastudent så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten. Reklamationsrätten gäller ej vid felaktigt underlag i från kund såsom exempelvis felaktiga placering/beskärning av bilder, felstavningar & låg upplösning. Avvikelser i färgåtergivning mellan skärm och faktiskt tryck är ej skäl för reklamation om inte avvikelsen är av större art

7.3

Sveastudent står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Sveastudent att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Sveastudent strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Sveastudent mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Sveastudent förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning.  Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8. Bildrättigheter vid personligt tryck

Du som beställare är ansvarig för bildrättigheter för de bilder som du skickar in när du beställer produkter från din egen bild. Sveastudent förbehåller sig rätten att neka bilder som strider mot tillämpliga lagar och regler. Sveastudent tar inte ansvar för bilder med låg kvalité, det är ni som beställare som ansvarar för bilden som laddas upp. Bilderna förstoras upp i samband med tillverkning av studentplakat vilket gör att bilderna kan bli mer pixliga.

9. Länkar

Sveastudent kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Sveastudent kontroll, och webb-platser utanför Sveastudent kontroll kan länka till Sajten. Även om Sveastudent försöker säkerställa att Sveastudent enbart länkar till webbplatser som delar Sveastudent personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Sveastudent inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

10. Force Majeure

Sveastudent ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Sveastudent inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Sveastudent dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Sveastudent rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Ändringar av villkoren

Sveastudent förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Sveastudent har informerat dig om ändringarna. Sveastudent rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag & Tvist

13.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Sveastudent kundtjänst.

13.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Sveastudent kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Sveastudent beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här! OBS. 14 DAGARS ÅNGERRÄTT, EFTER DETTA TAR VI UT EN AVBOKNINGSAVGIFT.

Läs mer om vår integritetspolicy här

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här!

Läs mer om vår integritetspolicy här

SÄKERHET

För oss på Sveastudent är säkerheten på studentflaken det allra viktigaste. Vi vill att er studentdag ska vara så säker och trygg som det bara går. För att göra det så säkert som det bara går måste ni ha minst en flakvärd. Flakvärden  får inte delta i firandet och bör vara över 25 år. 

Vi följer dessa regler från transportstyrelsen:

REGLER & VILLKOR

Ni i klassen bör känna till och följa våra regler och villkor. Skulle det vara så att ni bryter mot våra regler och villkor så kan er flakvärd avslutas av chauffören.  Våra fordon är antingen lastbilar eller traktorer så vi kan inte garantera vilket typ av fordon ni får.

STUDENTFLAK

PYNTNING

FLAKVÄRD

Vi har som krav att ni ordnar minst en flakvärd. Detta för er egna säkerhet och för att det är ett krav på vissa orter.

LJUDPAKET

Ljudet finns monterat och klart när ert flak anländer. Vi monterar ljudet på en angiven plats så det är viktigt att ni följer detta om ni fixar eget studentflak.

BETALNING OCH ÅNGERRÄTT

Klicka här för att komma till ångerblanketten från konsumentverket. 

VANLIGA FRÅGOR

Vart levererar ni studentflak och ljudpaket?
Vi finns på ett antal orter i mellansverige. Vi kan mot förfrågan även leverera studentflak och ljud på andra orter.

Dessa orter levererar vi alltid studentflak och ljudpaket:

Vad ingår vid bokning av studentflak?
I priset ingår polistillstånd, färdväg, chaufför, bensin, städning och eventuell bokat ljudpaket.

Måste man ha flakvärd?
Ja det är obligatoriskt. Helst ska ni ha en fram och en bak på flaket. Denna ska helst vara över 25 år, vara nykter och inte delta i firandet. Hittar ni ingen som är över 25 år går det bra med någon yngre så länge denna är nykter och inte deltar i firandet. 

Kan man avboka studentflaket/ljudpaketet?
Ja inom 14 dagar kan man avboka sitt studentflak och/eller ljudpaket.  Ni avbokar genom att kontakta oss via mail eller telefon. Ni kan också använda ångerblanketten som konsumentverket tillhandahåller.

Vad händer om något går sönder?
Ni står för eventuella skador på studentflak eller ljudpaket.

Hur länge får man åka studentflak?
Vi följer polisens rekommendationer. Det är olika för varje stad. I vissa städer åker man endast ett varv och i andra städer åker man 1-2 timmar. Vi tar samma pris oavsett då vi fortfarande måste boka upp lastbil och ljud för minst en heldag. 

Har ni något avtal?
Ni godkänner vårt avtal när ni kryssar i rutan i bokningsformuläret. 

Vad får vi för studentflak när vi bokar ett?
I de flesta fallen får ni en lastbil men i några fall kan det även bli en traktor.

Vad är måtten på studentflaket, och hur stora skall lakanen vara?
Samtliga av våra lastbilar har oftast en bredd på 2-2,5m och en längd på 5-6m. Höjden på lakanen rekommenderar vi ca 2-2,4m.

Hur funkar det med montering av ljudpaket?
Bokar ni ljudpaket via oss så moterar vi det på morgonen på studentdagen. Detta görs på en bestämd tid och plats. Hyr ni inte flak av oss är det viktigt att er chaufför är informerad om tid och plats. Bokar ni allt via oss är det inget ni behöver tänka på.

Vem pyntar flaket?
Ni står själva för dekoreringen av flaket. Pytningen sker antingen kvällen innan eller på morgonen beroende på var flaket kommer ifrån.

Hur gammal måste man vara för att åka med på flaket?
Ingen bör vara under 16 år. Vi ser helst att alla är över 18 år då det ofta finns alkohol på flaket.

Utspringstider och platser när måste ni veta det?
Så fort ni får reda på detta vill vi att ni kontaktar oss med tid och plats.

Vad får man dricka på studentflaket?
Enligt lag så får den som är under 20 inte ha med sig starkare dryck än folköl.

Kan man få en bild på vårt studentflak?
Vi kan inte skicka bilder på studentflaket ni kommer åka med då de är ute på uppdrag då det inte är studenten. 

Vem är ansvarig på flaket?
Chauffören samt flakvärden tar ansvar för flaket och lastbilen. Chauffören är den som är högst ansvarig och kan avbryta flakfärden om ni inte sköter er.

Hur högt är flakets sidor?
Vi följer transportstyrelsen och polisens höjdkrav vilket medför att flakens sidor är minst 110 cm höga på alla bilar.

Hur många får man vara på studentflaket?
Ni får max vara det antal som ni bokat flak för.

Ingår musikanläggning i priset?
Nej, musikanläggningen är en tilläggstjänst och är helt valbart. Priset beror på anläggningens storlek och styrka.  Man kan hyra ljudanläggning separat.

Ljudanläggningen på studentflaket – hur funkar det?
Musiken spelas via tex en mobiltelefon som ni själva tar med. Vi föreslår att ni skapar en lista på Spotify som ni gemensamt i klassen är med och fyller på under läsåret, på så sätt är alla i klassen med och väljer musiken till studentflaket.  Ni kopplar in musiken genom en AUX ingång. Tänk på att vissa mobiler såsom de nyare iPhone behöver en adapter.

Behöver vi hyra ett elverk eller en generator själva?
I alla våra ljudpaket så ingår ett elverk.

Kan man ha egen DJ?
Det är ok att ha egen DJ på flaket, speciellt om man har eget ljud. Vill ni ha DJ på flaket men använda våra ljudpaket så ber vi er att kontakta oss så vi vet om det. 

Får någon annan än era chaufförer köra era lastbilar?
Nej, våra lastbilar körs av våra chaufförer.

 

HUR FUNKAR DET?

1. BOKNING

För de städer som anges i listan är det en bindande bokning. När det gäller övriga städer så blir det en bokningsförfrågan, vi återkommer till er med svar inom några arbetsdagar. Självklart är en bokningsförfrågan inte bindande utan just bara en fråga. Var gärna ute i god tid för att ni ska få just det studentflak ni önskar.

2. BETALNING

Vi skickar ut en faktura när er bokning är bekräftad. Vi anpassar fakturan efter klassens önskemål. Har klassen inget önskemål så skickas fakturan med 60 dagars förfallodatum. Vid bokning nära studenten skickas fakturan på 30 dagar. Betalningen skall alltid vara tillhanda innan studentdagen och senast sista april. 

3. ÅTERKOPPLING

För att studentflaket ska dyka upp rätt plats i rätt tid behöver ni kontakta oss med er utspringstid och plats som utspringet sker från. Detta bör ni göra så fort ni vet när ni fått mer info om ert utspring. Pyntning sker i samråd med oss och chaufför. Då vissa av våra chaufförer kommer från andra orter kan vi inte garantera att ni får pynta kvällen innan. Ljudet monteras oftast på en fast plats och ni blir tilldelade en tid för montering. Vi monterar oftast ljudet på morgonen på den dagen ni tar studenten. Ni blir upphämtade på den plats ni har utspring och avsläppta på samma plats efteråt, har ni andra önskemål så kontaktar ni oss med dessa.

 

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här! OBS. 14 DAGARS ÅNGERRÄTT, EFTER DETTA TAR VI UT EN AVBOKNINGSAVGIFT.

Läs mer om vår integritetspolicy här

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här! OBS. 14 DAGARS ÅNGERRÄTT, EFTER DETTA TAR VI UT EN AVBOKNINGSAVGIFT.

Läs mer om vår integritetspolicy här

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här!

Läs mer om vår integritetspolicy här

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här!

Läs mer om vår integritetspolicy här

0,00 Kr

Kontaktuppgifter

Observera att denna bokning är bindande. Så med denna bokning accepterar ni våra bokningsvillkor. Var noga med att läsa genom dem innan ni gör er bokning. Ni kan läsa dem här!

Läs mer om vår integritetspolicy här

Mössdesignen sparas

 

Välj en storlek för att kunna lägga till mössan i varukorgen

Fördelar med DelikatessKungen

• Ekonomiskt riskfritt - Sälj först & betala sen

• Hög förtjänst - mellan 47-67 kr/st

• Fri frakt - inga dolda kostnader

• Smakprover, produktblad, beställningslistor och säljtips till alla deltagare

• App och säljsida att dela

• Support genom hela försäljningen

Säljexempel 25 deltagare

Se hur lite till ni behöver sälja för att tjäna ännu mer!

25 deltagare x 6 produkter = 8.550 kronor

25 deltagare x 8 produkter = 13.400 kronor

25 deltagare x 12 produkter = 21.100 kronor

25 deltagare x 24 produkter = 43.200 kronor

Se hur mycket ni kan tjäna

Produkter

Vi erbjuder noggrant utvalda kvalitetsprodukter som är lättsålda och eftersträvade. För oss är det viktigt att ni och konsumenterna känner sig nöjda och därför har vi satsat på kvalitet.

Läs mer om DelikatessKungens produkter

Vad andra har tjänat

Så här mycket pengar tjänar grupper hos oss:

Roma IF Hockey: 39 065 kr

Kalix Basket: 25 285 kr

Hässelby SK Fotboll: 24 440 kr

Balrog IBK Dam juniorer: 38 415 kr

Skidgymnasiet: 26 065 kr

Ängåsskolan, Orust: 26 845 kr

Åsebo Ridsällskap: 64 150 kr

IFK Ystad HK: 37 765 kr